EFOP-1.5.3-16-2017-00119 "A cél közös, együtt a jövőnkért!"

InfoblokkA projekt neve: EFOP-1.5.3-16-2017-00119 "A cél közös, együtt a jövőnkért!"
A kedvezményezett neve: Ömböly Község Önkormányzata
Vissza nem térítendő támogatás összege: 496,82 millió Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.08.31.
A projekt bemutatása:
Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településen. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.
A projekt tartalmának bemutatása: külön dokumentumban szerepel

Célunk:
- a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakember hiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,
- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése,
- munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
- a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,
- közösség egészségfejlesztése,
- a térségi életminőség javítása,
- a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

Főzőklub