VP6-7.2.1.1-21 - KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

Kép

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Ömböly Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2021.07.27 15:54:04 időpontban 3297874044 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató a 3297874044 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
Támogatói okirat iratazonosítója: 3336423837.
A projekt címe: „Külterületi helyi közút fejlesztése Ömböly Községben”.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Kedvezményezett neve: Ömböly Község Önkormányzata
Ügyfél-azonosító: 1004254133
Projekt azonosítója: 3297874044
Projekt címe: Külterületi helyi közút fejlesztése Ömböly Községben

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 59.456.513,- Ft.

A Támogatás intenzitása: 95,00 %.

A fejlesztéssel érintett út a 0337 hrsz.-on található, mezőgazdasági területeket feltáró út. A beruházási szakasz kezdetén csatlakozik a 49133 - Ömböly bekötő út 6+406 km szelvényébe, a végében, mintegy 450 m hossz után a 0336 hrsz útba végződik. A beruházási szakasz tekintetében 4,50 méter széles útburkolatot lett tervezve 1,00-1,00 m méter föld útpadkával az út víztelenítésével. Beavatkozási hossz: 450,00 méter.
A fejlesztéssel érintett útszakasz, mely a 0337 hrsz.-on található, nagyon fontos szerepet tölt be a település gazdálkodóinak életében, lényegében a szinte a teljes ömbölyi határ innen megközelíthető. A fejlesztés kiemelten fontos az önkormányzat, illetve a gazdálkodók számára, hiszen tevékenységük végzéséhez szükséges, hogy megfelelő minőségű úton tudjanak közlekedni. A beruházással tehát cél, hogy a gazdasági út teljes mértékben kiszolgálja a gazdálkodókat, mezőgazdasági termelőket, szállítási és közlekedési nehézségek elháruljanak. Külterületen élők ingatlanjainak, valamint a vállalkozások, gazdaságok megközelíthetősége javul – a beruházás hatására az út alkalmas személyautók, mezőgazdasági idénymunkások kármentes, balesetmentes közlekedésére, a sűrű szerkezetnek köszönhetően az erőgépek, munkagépek is problémamentesen tudnak járni.

A projekt része még a tervezés, a műszaki ellenőrzés, a nyilvánosság és a projektmenedzsment költség.

Kép Kép