Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1/ Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, pontos címe telefon- elektronikus levél címe, honlapja, ügyfélszolgálat elérhetőségei

Piricsei Közös Önkormányzati Hivatal
Ömbölyi Kirendeltsége

4373 Ömböly, Szabadság tér 10.
Tel: 06 42/388-117
06 42/388-456
06 42/388-806

e-mail: omboly.hivatal@freemail.hu
hivatal.omboly@gmail.com

honlap: www.omboly.hu

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
hétfőtől – csütörtökig 07:30-16:00 között

Belső telefonkönyv:
Polgármester: Trefán Gábor polgármester 42/388 806
Általános igazgatás: 42/388 117

2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
I. Az intézmény vezetői: - Polgármester - Jegyző
II. Pénzügyi csoport - Pénzügyi ügyintéző I.
III. Általános igazgatás
IV. Adóigazgatási, szociális ügyintéző
V. Hivatalsegéd
VI. Ideiglenes foglalkoztatás (megbízás)

A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti a polgármester irányítása mellett. A jegyző ellenőrzi a hivatal tevékenységét, szakmai iránymutatást ad, szervezi a képviselő-testületi ülések előkészítését, támogatja a polgármester munkáját. A képviselő-testületet a polgármester, illetve felhatalmazása alapján az alpolgármester vagy más képviselő jogosult képviselni, peres eljárásokban a jegyző is megbízható a képviselettel. A hivatalt a jegyző, illetve felhatalmazása alapján az általa megbízott dolgozó jogosult képviselni. A hivatal létszámkeretét az önkormányzat költségvetéséről szóló hatályos rendelet tartalmazza.

Pénzügyi csoport – Pénzügyi ügyintéző I.
A csoport főbb feladatai:
• adatszolgáltatások biztosítása,
• pénzellátás,
• pénz- és pénztárkezelés,
• banki ügyintézés,
• nyilvántartások kezelése,
• közérdekű adatok kötelező közzététele feladat ellátása
• közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása
• közszolgálattal kapcsolatos személyzeti feladatok ellátása (képzés, teljesítménykövetelmény, személyi anyag, vagyonnyilatkozat kezelésével kapcsolatos ügyek)
• fejlesztések, beruházások pénzügyi elszámolása

Általános igazgatás
A csoport főbb feladatai:
• anyakönyvi, állampolgársági, népesség-nyilvántartási feladatok ellátása,
• hagyatéki ügyintézés,
• hatósági igazolványok, bizonyítványok kiadása,
• kereskedelmi tevékenység bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatok,
• telephely bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatok,
• jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok,
• hirdetményekkel kapcsolatos feladatok ellátása
• informatikai feladatok ellátása,
• közérdekű javaslatok, bejelentések, panaszok kezelése, nyilvántartása,
• mezőgazdasági ingatlanok értékesítésével kapcsolatos hirdetményekkel kapcsolatos feladatok ellátása
• a helyi esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatos feladatok ellátása
• képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések készítése, összegyűjtése, ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, felterjesztése, határozatok és rendeletek nyilvántartása,
• központi iktatás, ügyiratkezelés, irattári teendők ellátása,
• iratkezelési szabályzat készítése,
• helyi esélyegyenlőségi terv készítése,
• sajtóreferensi feladatok, hirdetések kezelése,
• honlap frissítésével kapcsolatos feladatok.
• civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés szervezése,
• anyagbeszerzés,
• elektronikus postakönyv vezetése
• vagyonnyilatkozatok kezelése,

Adóigazgatási, szociális ügyintéző

Főbb feladatai:

• adóügyi igazgatási és adó végrehajtási feladatok
• szociális ügyek intézése

II. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjai, beosztása, elérhetősége:
ÖMBÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐINEK NÉVSORA, ELÉRHETŐSÉGE

Trefán Gábor polgármester e-mail címe: omboly.hivatal@freemail.hu Tel.: 30/206-0293
Nagy Ferencz alpolgármester /képviselő :e-mail: ferencznagy06@gmail.com
Cseszlai Antalné képviselő: e-mail cím: antalnecseszlai@freemail.hu
Oláhné Berna Edina képviselő: e.mail cím: olahnebernaedina@gmail.com
Papp Mihály képviselő: e-mail cím: pappmisa@freemail.hu

BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA:
Ügyrendi Bizottság:

Elnök: Cseszlai Antalné
Tagjai: Oláhné Berna Edina
Papp Mihály

III. A Közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és adatai:
Ömbölyi Faluház

Cím: 4373 Ömböly, Rákóczi F. u. 35.

IV. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a szerkesztő neve
Ömböly Község Önkormányzatának negyedévente megjelenő helyi lapja
Kiadó: Ömböly Község Önkormányzata (4373 Ömböly, Szabadság tér 10.)
Felelős szerkesztő: Nagy Zsuzsa

V. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai:

Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5
Levelezési Cím: 4400 Nyíregyháza, Pf.:199
e-mail: hivatal@szszbmkh.hu
Honlap: szszbmkh.hu
Telefon: (42) 599-300
Telefax: (42) 599-309

Állami Számvevőszék:
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs.J.u.10
Postacím:1364 Budapest 4. Pf.:54
Tel.: +36 (1) 484-9100
Fax: +36(1) 484-9200
E-mail: szamvevoszek@asz.hu
honlap: www.asz.hu

Nyírbátori Járási Ügyészség
cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
postafiók: 4301 Nyírbátor, Pf.: 7.
telefon: +36-42 281-120.
fax: +36 42-282-111.
e-mail: nyirbator@mku.hu